Stadstroubadour
Stadstroubadour

Jaarverslag 2018

Jaarverslag BartenofCornelis TroubaDichter enof StadsBart Groeizaam 2018 was een groeizaam jaar, zowel poëtisch als muzikaal. Het jaar van: – het nieuwe bundeltje Voortschrijnend Inzicht – …

In de Prijzen

Droog jaar, maar het regent prijzen.  Het kan niet op. StadsTroubadour Gouda Allereerst natuurlijk de informele aanstelling – dd 22 november – tot StadsTroubadour van Gouda,door …