Bart enof Cornelis
Barten/ofCornelis: Hoe?Zo!

Barten/ofCornelis: Hoe?Zo!

HISTORISCH PERSPECTIEF

Bart en/of Cornelis spoelden aan op het strand van Scheveningen. In 1954, na een niet te stuiten combinatie van springtij (vader) en verzwakte dijkbewaking (moeder).

Na enkele jaren intensieve celdeling, waarbij de scheiding van beide hersenhelften zich stilweg aandiende, ontdekten zij gitaar, muziek en taal. Met dat gereedschap wieberden Bart en/of Cornelis met diverse cabareteske gezelschappen langs de podia, en enkele festivals (jaren ’70 – ’80). Dat bleef op die momenten niet ongemerkt. Maar zoals vele veelbelovende potentials vervaagden de ambities in de mist van de voortgaande historie.

Alles heeft z’n tijd. Zoals het besluit om met wat liedjes, gedichten en verhaaltjes deel te nemen aan het eerste huiskamer-van-de-stad festival in Gouda, 2013. De warme reacties van een select publiek (28 personen) en de wederzijdse zelf-ontdekking troffen de gevoelige snaar bij Bart en/of Cornelis. Het verhaal is nog niet af, vinden TroubaDichter Bart en/of Cornelis…